Tài khoản hosting của Quý khách đã bị khóa.
Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng Host Center để biết chi tiết.
HOTLINE: 0905.768.969 - Email: support@hostcenter.vn


Một trong những lý do sau tài khoản của Quý khách bị khóa:
  • Hosting của Quý khách đã hết hạn sử dụng
  • Hosting của Quý khách bị tấn công Ddos gây ảnh hưởng đến server
  • Hosting của Quý khách vượt quá tài nguyên (Dung lượng, Băng thông) cho phép sử dụng

  • Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Host Center